حضور مدیرعامل موسسه مهیار در دورهمی موسسات خیریه و سمن های کشور – بهمن 1402

حضور مدیرعامل موسسه مهیار در دورهمی موسسات خیریه و سمن های کشور – بهمن 1402

حضور مدیرعامل موسسه مهیار در دورهمی موسسات خیریه و سمن های کشور – بهمن 1402

به گزارش خیر ایران
مدیرعامل مؤسسه خیریه مهیار: بزرگترین چالش ما با بیماران مبتلا به سرطان، تأمین داروست.

سعید شاکری‌فرد؛ مدیرعامل مؤسسه خیریه مهیار در چهل‌وهفتمین نشست «یک چای، یک تجربه» اظهار کرد: بزرگترین چالش مؤسسه ما تأمین دارو برای بیماران است چراکه به دلیل گرانی دارو و عدم واردات داروهای باکیفیت، امکان دسترسی بیماران سرطانی به دارو بسیار اندک شده و آمار مرگ‌ومیر افزایش یافته است.

وی در این نشست به خدمات گسترده مؤسسه مهیار در عرصه‌های: کمک دارویی به بیماران مبتلا به سرطان، اسکان خانواده‌ و بیمار پیوند مغزاستخوان، برگزاری جلسات آموزشی و پیشگیری اشاره کرد.

این گزارش را در سایت خیرایران https://kheiriran.ir بخوانید.