حضور مهیار در محله ها بمناسبت هفته سلامت – اردیبهشت 97

حضور مهیار در محله ها بمناسبت هفته سلامت – اردیبهشت 97

حضور مهیار در محله ها بمناسبت هفته سلامت – اردیبهشت 97

به مناسبت هفته سلامت در اردیبهشت 97 ، موسسه مهیار در محله های کاووسیه ، لویزان و سرسبز ، حضور یافت