حضور نمایندگان جمعیت هلال احمر در اقامتگاه و مراسم شب یلدا

حضور نمایندگان جمعیت هلال احمر در اقامتگاه و مراسم شب یلدا

حضور نمایندگان جمعیت هلال احمر در اقامتگاه و مراسم شب یلدا

حضور نمایندگان جمعیت هلال احمر در اقامتگاه موسسه خیریه مهیار

بمناسبت شب یلدا و جهت آشنایی با اقدامات موسسه مهیار
دکتر سلطانی معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
دکتر محلاتی معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمراستان تهران
جناب آقای عبودی معاون سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر
جناب آقای شهاب الدین معاون داوطلبان