روز جهانی مبارزه با سرطان – بهمن 1402

روز جهانی مبارزه با سرطان – بهمن 1402

روز جهانی مبارزه با سرطان – بهمن 1402

همه ساله روز ۴ فوریه مصادف با ۱۵ بهمن ماه به نام روز جهانی مبارزه با سرطان نامگذاری شده است. هدف روزجهانی سرطان پیشگیری ازمرگ میلیونها نفر درسال با افزایش آگاهی و آموزش درمورد سرطان و تلاش جهت افزایش اقدامات دولتها و افراد در سراسر جهان علیه این بیماری است. روزجهانی سرطان که در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد ،به یک جنبش مثبت برای همه، درهمه جا تبدیل شده است تا زیر یک صدا متحد شوند تا با یکی از بزرگترین چالشهای تاریخ ما روبرو شوند.
سرطان گروه بزرگی ازبیماری‌ها است که می‌تواند تقریباً در هر عضو یا بافتی ازبدن شروع شود، زمانی که سلول‌های غیرطبیعی به ‌طور غیرقابل کنترلی رشد می‌کنند ، ازمرزهای معمول خود فراتر می‌روند وبه قسمت‌های مجاور بدن حمله می‌کنند ویا به سایر اندام‌ها گسترش می‌یابند. فرآیند دوم متاستاز نامیده میشود و عامل اصلی مرگ ناشی ازسرطان است. نئوپلاسمو تومور بدخیم دیگر نام‌های رایج سرطان هستند.سرطان دومین عامل اصلی مرگ و میر درجهان است که حدود ۹٫۶ میلیون مرگ یا یک مورد از هر شش مرگ را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده است. سرطان ریه، پروستات،کولورکتال، معده وکبد شایع ترین انواع سرطان درمردان هستند، درحالیکه سرطان سینه، سرطان کولورکتال، ریه، دهانه رحم وتیروئید شایعترین درمیان زنان هستند . بارسرطان درسطح جهانی به رشد خود ادامه میدهد و فشار فیزیکی، عاطفی و مالی زیادی را بر افراد، خانواده ها، جوامع و سیستمهای بهداشتی وارد می کند. بسیاری از سیستمهای بهداشتی در کشورهای بادرآمد کم و متوسط آمادگی کمی را برای مدیریت اینبار دارند و تعداد زیادی ازبیماران سرطانی درسطح جهان به تشخیص ودرمان با کیفیت و به موقع دسترسی ندارند. در کشورهایی که سیستم ‌های بهداشتی قوی هستند، نرخ بقای بسیاری از انواع سرطان‌ها به لطف تشخیص زودهنگام در دسترس، درمان باکیفیت و مراقبت‌های پزشکی درحال بهبود است.
منبع : سایت بنیاد امور بیماری های خاص