سومین همایش سرطان و پیشگیری- ساوه

سومین همایش سرطان و پیشگیری- ساوه

سومین همایش سرطان و پیشگیری- ساوه

مرکز حمایت از بیماران مبتلا به سرطان شهر ساوه سومین همایش سرطان و پیشگیری را درتاریخ 28 بهمن 95 در سالن سلمان ساوجی برگزار می کند.

محورهای این همایش:

  1. سرطان و تغذیه
  2. سرطان و شیوه زندگی
  3. غربالگری و تشخیص زودرس
  4. سرطان و الاینده های محیط زیست
  5. باورهای نادرست عمومی و ترویج فرهنگ پیشگیری