صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1393

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1393

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 7 تیر 94 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

93-Statements