فعالیت های هفته سرطان موسسه خیریه مهیار – 1401

فعالیت های هفته سرطان موسسه خیریه مهیار – 1401

فعالیت های هفته سرطان موسسه خیریه مهیار – 1401

دومین همایش ملی هفته سرطان در بهمن ماه با حضور حداکثری اعضاء شبکه ملی سرطان برگزار شد. از دستاوردهای مهم این همایش میتوان به مواردی همچون
جذب پزشکان متخصص همیار
ارتباط بیشتر با روابط عمومی موسسات در حوزه تخصصی تبلیغات
معرفی موسسه مهیار و جذب خیرین خاص
همچنین پوشش خدمات حوزه مسئولیت اجتماعی خیریه ها به کمک یکدیگر نیز میتوان اشاره کرد
دیگر فعالیت موسسه مهیار در هفته سرطان
حضور در مدارس و برگزاری سمینارهای آموزشی روانشناسی برای مربیان و والدین کودکان جهت اطلاع رسانی موضوع ارتباط سرطان با سلامت روان بود که مدرس جناب آقای دکتر ربوبی بودند