مراسم افطاری موسسه خیریه مهیار

مراسم افطاری موسسه خیریه مهیار

مراسم افطاری موسسه خیریه مهیار

مراسم افطاری موسسه خیریه مهیار در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1401 با حضور خیرین و همیاران موسسه خیریه مهیار با هدف تقدیر از عزیزان و تجدید میثاق با همیاران موسسه برگزار شد .