نشست انجمن اهدای عضو ایرانیان و موسسه خیریه مهیار – اردیبهشت 1403

نشست انجمن اهدای عضو ایرانیان و موسسه خیریه مهیار – اردیبهشت 1403

نشست انجمن اهدای عضو ایرانیان و موسسه خیریه مهیار – اردیبهشت 1403

نشست هم افزایی انجمن اهدای عضو ایرانیان و موسسه خیریه مهیار روز چهارشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه سال 1403 در اقامتگاه موسسه خیریه مهیار برگزار شد.
در این نشست که با حضور پرسنل موسسه مهیار و نمایندگان انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار شد طرفین در رابطه با اشتراک خدمات هردو مرکز و تبادل تجربیات در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز به گفتگو پرداختند .
در پایان مقرر گردید جلسات هم اندیشی فی مابین مرکز اهدای عضو ایرانیان و موسسه خیریه مهیار تداوم داشته و در راستای مشارکت در حوزه فوق تخصصی بیماران در انتظار پیوند عضو در حد توان،  موسسه مهیار نیز همیاری نماید.