همایش پیشگیری از سرطان-هفته مبارزه با سرطان بهمن 97

همایش پیشگیری از سرطان-هفته مبارزه با سرطان بهمن 97

همایش پیشگیری از سرطان-هفته مبارزه با سرطان بهمن 97

همایش  پیشگیری از سرطان
با حضور دکتر اردکانی ( متخصص ژنتیک، محقق و سرطان شناس) و دکتر نوذری (روان شناس بهبود یافتگان سرطانی)
توسط موسسه خیریه مهیار در سرای محله فدک بمناسبت هفته مبارزه با سرطان
برگزار شد