وقف آثار هنری هنرمند مبتلا به بیماری سرطان-شهریور 98