پخت و توزیع آش نذری – اردیبهشت 1400

پخت و توزیع آش نذری – اردیبهشت 1400

پخت و توزیع آش نذری – اردیبهشت 1400

پخت و توزیع آش نذری بمناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) در اقامتگاه خیریه مهیار