ژورنال کلاب – شهریور 99

ژورنال کلاب – شهریور 99

ژورنال کلاب – شهریور 99

وضعیت کیفیت زندگی نوجوانان و جوانان در مقایسه با

افراد مسن دریافت کننده پیوند سلول های خونساز آلوژنیک

 

مقدمه:

پیوند مغز استخوان از نظر جسمی و روانی بسیار چالش برانگیز است و بیماران را در معرض اختلالات کیفیت زندگی قرار می دهد. نوجوانان و جوانان آسیب پذیر هستند و به دلیل چالشهای روانی-اجتماعی منحصر به فردی که جوانان و نوجوانان با آن روبرو هستند، در چندین بعد از زندگی با موانع مختلف روبرو هستند و از کیفیت پایین تری برخوردار خواهند بود. از دیدگاه روانشناختی، نوجوانان و جوانان احتمالاً با جدایی از همسالان ، قطع آموزش و عدم توانایی درگیر شدن یا لذت بردن از فعالیتهای مناسب سن، مقابله می کنند. این گروه سنی در مقایسه با گروه سنی بین 40 تا 60 سال، امید به زندگی طولانی تری دارند. به طور کلی دریافت کنندگان پیوند مغز استخوان دارای نگرانی های جسمی، روانی، اجتماعی از جمله ترس از آینده و مرگ هستند و در معرض خطر زیادی برای تجربه افسردگی و اضطراب می باشند.

مطالعه:

در این مطالعه با استفاده از یک پرسشنامه ویژه تفاوت کیفیت زندگی بین گروه های سنی 15-39 و بزرگسالان بین 40-60 سال که پیوند مغز استخوان دریافت داشته اند، در زمان های قبل و بعد از پیوند مورد ارزیابی قرار داده شدند. همچنین در این مطالعه کیفیت زندگی قبل از پیوند برای دریافت کنندگان پیوند در جوانان و نوجوانان  با گذشت زمان تعیین شد. کیفیت زندگی به صورت آگاهانه قبل و بعد از پیوند مغز استخوان در  431 نفر  در گروه های سنی 15-60 سال از ژوئن 2003 تا دسامبر 2017 با استفاده از پرسشنامه FACT-BMT، مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش مطالعه و نتایج:

در گروه جوانان و نوجوانان که به 2 گروه تقسیم شده بودند: نو جوانان  از 15 تا 29 سال و جوانان از 30 تا 39 سال و گروه 40-60 سال، از منظر جسمی ، عملکردی ، اجتماعی ، عاطفی  و نگرانی های اضافی بررسی شدند و نمرات بالاتر  نشان دهنده کیفیت بهتر زندگی است. پرسشنامه در روزهای +100 ، +180 و +365 توسط مددکاران اجتماعی به بیماران ارایه شد و توسط خود بیماران گزارش شدند. نتایج اولیه مربوط به کیفیت زندگی و نتایج ثانویه شامل مدت اقامت در بیمارستان ، بیماری پیوند حاد و مزمن ، بازگشت مجدد بیماری ، مرگ و میر بدون علامت  و بقای کلی است. تعامل بین گروه سنی و زمان مورد بررسی قرار گرفت و برای هیچ یک از حوزه ها، نمره کیفیت زندگی معنی دار نبود. با این حال ، نتایج نشان می دهند که افزودن مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان از منظر روانشناسی در مرکز درمانی در جهت کنترل نگرانی های خاص گروه های نو جوانو جوان ضروری می باشد.

 

ارایه دهنده:

سرکار خانم رویا بیدار