کارگاه لوگوتراپی موسسه خیریه مهیار در بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر

  • صفحه اصلی / گزارشات مددکاری / کارگاه لوگوتراپی موسسه…
کارگاه لوگوتراپی موسسه خیریه مهیار در بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر

کارگاه لوگوتراپی موسسه خیریه مهیار در بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر

لوگوتراپی یا معناء درمانی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی، به جای بدبینی و انزوا، انسان را به تلاش و فعالیت فرامی خواند.

لوگوتراپی روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد و به درون گرایی هم ارج چندانی نمی نهد. توجه بیشتر به آینده، وظیفه، مسئولیت معنی ، هدفی دارد که بیمار باید زندگی آتی خود را صرف آن کند . در این روش هرکس باید معنای زندگی خود را، خود جست و جو کند و مسئولیت آن را هم پذیرا باشد که اگر موفق شود، با همه تحقیرها به زندگی ادامه خواهد داد.

بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر در روزهای اول و دوم دیماه میزبان بهبودیافتگان و مددجویان موسسه مهیار در نشست آموزشی معنا درمانی بود. این نشست که با هماهنگی واحد مددکاری و آموزش موسسه،  و همکاری صمیمانه واحد مددکاری بیمارستان فیروزگر سرکار خانم یارمحمدی انجام گرفت موجب ارتقاء بالا رفتن تحمل درد و روحیه ادامه درمان جهت مددجویان گردید.

در این کارگاه آموزشی،  توسط جناب آقای مهندس قورچیان مدرس جهاد دانشگاهی ، در مورد  تاریخچه معناء درمانی، اصول اولیه، خود شکوفایی در معناء درمانی، نوروزهای نئوژنیک یا اندیشه آزاد در معناء درمانی، روش های معناء یابی و  معناء درمانی و آشنایی با تکنیک های ابداعی دکتر ویکتور فرانکل جهت مقابله با مشکلات ناخواسته  آموزش داده شد.

در این کلاس مددجویان به این سوال که “انگیزه بقاء چیست؟ ” پاسخ دادند.