کلاسهای هفتگی سلامت جسم و ذهن

کلاسهای هفتگی سلامت جسم و ذهن

هر هفته  در محل اقامتگاه موسسه مهیار ، کلاسهای سلامت جسم و ذهن با حضور سرکار خانم دکتر نیکخو برای مهمانان اقامتگاه برگزار می شود