گزارش بازدید از موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پیروان امام حسین در شهر ساوه

گزارش بازدید از موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پیروان امام حسین در شهر ساوه

گزارش بازدید از موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پیروان امام حسین در شهر ساوه

در تاریخ 29/2/1400 جلسه ای مشترک بین دو موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهیار و پیروان امام حسین(ع) ساوه در محل دفتر خیریه ساوه با حضور خانم دکتر میرحبیبی از شبکه ملی سرطان،آقای سعید شاکری مدیر عامل موسسه مهیار،آقای دکتر اردکانی ریس بخش پژوهش و عضو هیئت مدیره موسسه مهیار،خانم دکتر نیکخو و خانم نسیم اسفندیاری دستیار بخش پژوهش موسسه مهیار با همراهی جناب آقای سیدسبحان میرحبیبی مدیر عامل موسسه امام حسین و خانم زاهدی معاون اجرایی موسسه در خصوص “همکاری های پژوهشی و آموزشی” بین دو مرکز برگزار گردید
در این نشست مقرر شد :
1- دو مرکز در راستای نیل به اهداف پژوهشی با تمرکز بر مباحث روانشناسی سرطان و سلامت با یکدیگر همکاری کنند
2- موسسه خیریه مهیار در حد توان و امکانات خدمات آموزشی و روانشناختی را به مددجویان خیریه امام حسین ارائه کند
3- دو مرکز جهت فراهم‌آوری محتوای آموزشی و ارائه‌ی آن به مددجویان با یکدیگر همکاری کنند
4- تعداد هزار قلک جهت جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردمی از طرف موسسه مهیار به موسسه امام احسین اهدا شود
5- موسسه مهیار در راستای تجهیز بخش آموزش موسسه امام حسین همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد
6- موسسه امام حسین جهت دریافت خدمات آموزشی و روانشناختی تسهیلات لازم جهت حضور متخصصین این امر که با هماهنگی موسسه مهیار خواهد بود فراهم کند.

امید است که این نتایج با حسن نیت و پشتکار جهت برداشتن گامی موثر در راستای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در دو مرکز،دنبال شود