اهدای 17 تلویزیون به اقامتگاه مهیار

اهدای 17 تلویزیون به اقامتگاه مهیار

اهدای 17 تلویزیون به اقامتگاه مهیار

تعداد ١٧عدد تلويزيون از طرف خير گرامي جناب آقاي زماني فر به اقامتگاه موسسه خیریه مهیار اهدا شد و اتاقهای بيماران به تلويزيون مجهز شد