برگزاری کلاس آوا درمانی

  • صفحه اصلی / گزارشات مددکاری / برگزاری کلاس آوا…
برگزاری کلاس آوا درمانی

برگزاری کلاس آوا درمانی

از مجموعه کلاس هایی که در موسسه مهیار به صورت هفتگی؛ با هدف تقویت روحی و افزایش امید در بهبود یافتگان سرطان برگزار می شود؛ کلاس آوا درمانی است .
در این کلاس ها در کنار آموزش تئوری های موسیقی، تصنیف های منتخب به صورت گروهی تمرین و اجرا می شود. در خلال آموزش در مورد اثرات و کارکردهای موسیقی و روش های رها سازی ذهن صحبت و گفتگو می شود.