تشکیل مجمع عمومی 95

  • صفحه اصلی / گزارشات مددکاری / تشکیل مجمع عمومی…

تشکیل مجمع عمومی 95

مجمع عمومی عادی هیئت امنای موسسه خیریه مهیار بطور فوق العاده در تاریخ 5 خرداد 96 رأس ساعت 10 صبح در دفتر موسسه تشکیل می‏ گردد.

علاوه بر درج آگهی در روزنامه اطلاعات، اطلاع تلفنی به اعضای محترم انجام گرفت و دعوتنامه کتبی و ضمائم ذیل جهت آمادگی قبلی برای بررسی عملکرد موسسه، ارسال شد.

الف:

  • گزارش عملکرد خدمات حمایتی و پزشکی در سال 95
  • گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی در سال 95
  • گزارش اجاره استند و فروش کارت پستال در سال 95
  • گزارش صندوق های کمک مردمی در سال 95
  • گزارش خلاصه ای از عملکرد پنج ساله

ب:

  • پیشنهاد استراتژی موسسه و شاخص‏های مربوطه جهت بررسی

ج:

  • 12 برگ گزارش مالی(تهران، بروجرد و تلفیق)