جشن ماهانه اقامتگاه مهیار – مهر 1402

جشن ماهانه اقامتگاه مهیار – مهر 1402

جشن ماهانه اقامتگاه مهیار – مهر 1402

جشن ماهانه اقامتگاه موسسه خیریه مهیار با حضور مددجویان ساکن اقامتگاه و حضور جمعی از خیرین همیشه همراه موسسه مهیار برگزار گردید .
لازم به ذکر است این جشن ها به صورت ماهانه برای متولدین آن ماه جهت حفظ روحیه مددجویان و همچنین ایجاد فضایی شاد در اقامتگاه برگزار می شود .
همچنین در اقدامی پسندیده در این جشن خانم ها سعیده عرب و فریبا مرتضوی از بازیگران سینما و تلویزیون مددجویان اقامتگاه مهیار را همراهی کردند .