جلسه اول 1401 با بهبودیافتگان

جلسه اول 1401 با بهبودیافتگان

جلسه اول 1401 با بهبودیافتگان

جلسه اول بهبودیافتگان عزیز موسسه خیریه مهیار
اعضاء جلسه:
جناب آقایان : دکترنوذری ،شاکری
سرکار خانمها :
محبوبه کهزادی، دلبر لک
و
جمعی ازدوستان بهبود یافته
تاریخ جلسه : ۵ تیر ماه ۱۴۰۱
ساعت شروع و پایان جلسه :
از ساعت ۹:۳۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر
تعداد شرکت کنندگان: ۲۵ نفر
محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین
————‐———-

* از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۴۵
سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن نوذری
* از ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲
صحبتهای جناب آقای شاکری
*پذیرایی مختصر