جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ بهبودیافتگان عزیز موسسه خیریه مهیار

اعضاء جلسه
جناب آقای دکتر بیژن نوذری
و
جمعی ازدوستان  بهبود یافته
تاریخ جلسه : ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱
ساعت شروع و پایان جلسه :
از ساعت ۹:۳۰ صبح لغایت ۱۳ بعد از ظهر
تعداد شرکت کنندگان: ۲۵ نفر
محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین