جلسه سوم با بهبودیافته ها – دی ۱۴۰۰

جلسه سوم با بهبودیافته ها – دی ۱۴۰۰

جلسه سوم با بهبودیافته ها – دی ۱۴۰۰

جلسه سوم با بهبودیافته های عزیز موسسه خیریه مهیار

 

اعضاء جلسه:
جناب آقایان ،دکتر بیژن نوذری ، فرخ فولادوند
سرکار خانمها ،
نازی قویدل ، سیمین عسکری (نوازنده دف) ، دلبر لک
و
جمعی ازدوستان بهبود یافته

تاریخ جلسه : ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت شروع و پایان جلسه :
از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۴ بعد از ظهر
تعداد شرکت کنندگان: ۴۰ نفر
محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین
————‐———-

* از ساعت ۱۰ الی ۱۲
اوا درمانی گروهی به مدرسی جناب آقای فولادوند .
تمرین قطعه ای از یک تصنیف
تمرین شناخت دستگاه شور در آواز
تمرین صدا سازی

* از ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰ برگزاری جشن تولد دوسنان دی ماهی به همراه پذیرایی از آنان .
* از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ گوش جان سپردیم به سخنان جناب آقای دکتر بیژن نوذری .