صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1395

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1395

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 22 تیر 96 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.