مجمع عمومی فوق العاده – آذر 97

مجمع عمومی فوق العاده – آذر 97

مجمع عمومی فوق العاده – آذر 97

مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره محترم موسسه خیریه مهیار، روز جمعه مورخ ۹۷/۹/۳۰ در اقامتگاه این موسسه با حضور جمعی از افراد خیر‌ برگزار گردید.
بعد از مذاکرات مختلف و طی تصمیم گیری های گرفته شده ،با کمال مسرت سرکار خانم بهاره افشار به عنوان مدیر عامل این موسسه انتخاب شدند.
ضمن عرض تبریک ، برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق خدمتگذاری مستمر را خواهانیم.