مهیار در منطقه 8 شهرداری تهران به مناسبت هفته بدون دخانیات

مهیار در منطقه 8 شهرداری تهران به مناسبت هفته بدون دخانیات

در راستای اهداف تعریف شده موسسه مهیار مبنی بر آموزش بمنظور پیشگیری از سرطان ، بمناسبت هفته بدون دخانیات ، دومین سمینار آموزشی در سرای محله کوهسار واقع در منطقه 8 شهرداری تهران در روز سه شنبه 20 تیرماه 1396با موضوع دخانیات و سرطان با حضور پرفسور پارسا برگزار شد.

در این سمینار پس از مطالب ارائه شده توسط دکتر پارسا به صورت نمادین به سه نفر از کسانیکه به مصرف مواد اعتیاد داشتند و سالها این عادت نامناسب را ترک کرده اند هدایایی اهداء شد.