هفته سرطان – بهمن 99

هفته سرطان – بهمن 99

هفته سرطان – بهمن 99

درود بی کران به یاران همیشه وفادار مهیار

هفته سرطان را گرامی می داریم با خود مراقبتی قدر سلامتی خود را بیشتر بدانیم

چون بزرگترین سرمایه سلامتی هست و آگاهی برای حفظ سلامتی که شعار اصلی موسسه مهیار می باشد

و بهترین قدر شناسی خدمت به افرادی است که برای بهبودی کامل به ما مراجعه می کنند و مهیاران موظف هستند

هر آنچه که در توان دارند با خلوص نیت در رسیدن به بهبودی کامل مراجعین تلاش نمایند

با سپاس فراوان از شما عزیزان که همواره همدل و همراه ما هستید

برای خدمت گزاری امیدوارم همواره سلامت و شاد و موفق و پایدار باشید

 

سعید شاکری فرد

رییس هیات مدیره موسسه خیریه مهیار