کارت های تبریک نوروز 97

کارت های تبریک نوروز 97

کارت های تبریک نوروز 97

نمونه کارتهای تبریک عید 97 مؤسسه خیریه مهیار تقدیم حضور می گردد.
در صورت سفارش بالای 1000 عدد ، می توان لوگوی شرکت شما را در پشت کارت درج نمود.
هزینه هر کارت با پاکت 2500 تومان میباشد.
 این کارتها در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های حامی چاپ شده است وتمامی درآمد حاصل از
آن برای کاهش رنج بیماران سرطانی صرف می شود.