گزارش مددکاری – آبان 96

گزارش مددکاری – آبان 96

گزارش مددکاری – آبان 96

 • پرداختی کمک هزینه داروی شیمی درمانی ار طریق داروخانه 13 آبان حدود 120،000،000  ریال
 • کمک هزینه درمانی ،کمک هزینه زندگی و مایحتاج از محل کمک های مردمی و بن رفاه و تجهیزات پزشکی  43،500،000 ريال
 • کمک هزینه دندانپزشکی با معرفی سرکارخانم افشار 20،000،000 ریال و مراکز دیگر 15،000،000 ريال
 • با کمک پزشکان عزیز ؛ چندنفر از همیاران انساندوست کاشانه ای ساختیم برای یک خانم سرپرست خانوار (که مسئولیت دو فرزندش را به عهده دارد)تقریبا با وسایل اولیه زندگی

100،000،000 ریال ودیعه واحد آپارتمان از طریق همیاران عزیز و پزشکان تامین شد .

 • تعدادی دهانشویه اهدایی از طرف سرکار خانم دکتر جوادی(دندانپزشک) که  توزیع به مددجویان و همکاران توسط همیارعزیز سرکار خانم ژیلا یوسفی انجام شد.
 • همیاری و تعامل با مراکز مرتبط و هم چنین مؤسسات و افرادی که پشتیبان مددجویان هستند بطور فعال ادامه داشته و دارد و از همه ای مراکز و عزیزان سپاسگزاریم .
 • کلاس های روز یکشنبه برای عزیزان یهیود یافته برگزار شده و حدود 90 نفر در مجموع شرکت داشتند .
  • آوا درمانی با همکاری سرکار خانم قویدل و جناب آقای قاسمی .
  • مهارت های زندگی : سرکار خانم مشتاق
  • کارگاه معنوی بهبود یافته ها :چناب آقای دکتر نوذری
  • شاهنامه خوانی:سرکار خانم توسی
  • 50عدد جزوه سیمونتون نوشته ی جناب آقای دکتر نوذری توسط سرکار خانم یوسفی تکثیر و توزیع شد.

باسپاس از همه عزیزان همیار و همدل