گزارش ساکنین حال حاضر اقامتگاه مهیار – اسفند 1402

گزارش ساکنین حال حاضر اقامتگاه مهیار – اسفند 1402

۹ راه بازسازی سیستم ایمنی بدن

۹ راه بازسازی سیستم ایمنی بدن

دقیقا می‌توانید سیستم ایمنی بدن خود را همانند تشکیلات نظامی تصور کنید و ماموریت آن را محافظت از شما در برابر تاخت وتازهای خارجی، موسوم به آنتی‌ژن‌ها بدانید. آنتی‌ژن‌ها فقط شامل عفونت‌ها نمی‌شود، بلکه می‌تواند…
گزارش عملکرد موسسه مهیار- آذر و دی ۱۴۰۲

گزارش عملکرد موسسه مهیار- آذر و دی ۱۴۰۲

روز جهانی مبارزه با سرطان – بهمن 1402

روز جهانی مبارزه با سرطان – بهمن 1402

همه ساله روز ۴ فوریه مصادف با ۱۵ بهمن ماه به نام روز جهانی مبارزه با سرطان نامگذاری شده است. هدف روزجهانی سرطان پیشگیری ازمرگ میلیونها نفر درسال با افزایش آگاهی و آموزش درمورد سرطان…
ژانویه ماه آگاهی بخشی در مورد سرطان دهانه رحم

ژانویه ماه آگاهی بخشی در مورد سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم به آرامی پیشرفت کرده و به طور معمول زمانی که بیماری بسیار پیشرفت کرده است، علائم آن پدیدار می شوند. علائم سرطان رحم نیز غیر اختصاصی هستند. علائم غیر اختصاصی می تواند…